TÈCNIC

Conjunt de serveis tècnics

PROJECTES
Realitzem tots els nostres dissenys, a partir del nostre equip o dels col·laboradors habituals, segons l'estil i característiques de la casa que el client vulgui. Projectes d'arquitectura i d'enginyeria.
DIRECCIONS D'OBRA
Oferim les Direccions d'obra, tant la de l'arquitecte com la de l'arquitecte tècnic, tal i com marca la llei corresponent.
PASSIVHAUS
Assesorament, disseny i control d'execució de l'estàndard Passivhaus. Realitzem tots els càlculs i dimensionament per complir amb l'estàndard del Passivhaus, a més a més realitzem el control i proves necessaries per assegurar-nos del compliment i així poder gestionar la certificació oficial.
DISSENY D'INTERIORS
Gràcies a nostre equip de dissenyadors i a col·laboradors especialistes en interiors, trobarem aquell disseny que més t'escaigui.
PROJECT MANAGER
Ens fem càrrec de gestionar tots els actors que intervenen en la realització de qualsevol construcció, aconseguint els 3 factors clau: complir amb el cost pressupostat, executar l'obra dins dels terminis establerts i amb les qualitats dissenyades. Realitzem els serveis de Project Manager gràcies al la nostra experiència de més de 30 anys construint tot tipus d'obres.
FACILITY MANAGEMENT
També oferim el servei de gestió de l'edifici un cop s'hagi finalitzat l'etapa constructiva. Per poder mantenir l'edifici en òptimes condicions, controlant les despeses de subministrament i manteniment, allargant-li la vida útil, existeix la figura del Facility Manager que es fa càrrec d'aquesta gestió.
ASSESSORAMENT EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Tenim un servei d'assessorament en termes d'eficiència energètica per habitatges i altres edificis, gràcies a estar actualitzats en tot moment sobre les tecnologies més novedoses, les més eficients, diferents ajuts del sector, etc.
ESTUDIS DE VIABILITAT
Tens dubtes de la viabilitat d'algun projecte, ja sigui una casa, un edifici, una finca? Necessites un projecte de viabilitat per presentar als inversors o financers? Nosaltres t'ajudem, amb taxacions i valors de mercat justificats, la viabilitat o no del projecte.
TOPOGRAFIA
Realitzem tot tipus de treballs topogràfics, com aixecaments de finques, solars, carrers i urbanitzacions, o com marcatge per a construccions, d'urbanitzacions, finques rústiques, etc.

CONSTRUCCIÓ

Construcció eficient i de qualitat

Construïm aquelles cases que hem dissenyat nosaltres mateixos i també construïm tota classe de dissenys, gràcies als nostres més de 35 anys d'experiència dins del sector, podem encarar qualsevol projecte, proporcionant la màxima seguretat al nostre client. 

Construïm cases unifamiliars de tot tipus i dificultat, blocs d'habitatges, públics o de protecció oficial, magatzems, col·legis, hospitals, tot tipus d'edificis públics, urbanitzacions, etc. 

Però també realitzem rehabilitacions, ja que podem recuperar part del nostre parc d'habitatges, amb rehabilitacions no només constructives sinó també energètiques, augmentant el valor de l'immoble i el confort dels que hi viuen com en una casa nova.

SISTEMA CONSTRUCTIU PROPI
Sempre innovant i millorant, amb aquesta premissa hem desenvolupat un sistema constrictiu a partir de materials molt eficients per poder construir molt més ràpidament, sense ponts tèrmics i amb una altíssima qualitat.
PROVES DE QUALITAT CONSTRUCTIVA
Realitzem proves per durant l'execució de l'obra per comprovar la qualitat constructiva, a part dels que ens marca la normativa. Amb càmares termogràfiques comprovem si hi ha algun punt amb insuficient aïllament tèrmic; i amb el test de Blowerdoor comprovem que la casa tingui l'estanquitat necessària.
MATERIALS SOSTENIBLES
Ens preocupem dels materials que utilitzem a l'obra, per això tenim cura de la seva procedència, per comerç de proximitat, com més proper menys CO2 emet en transport, si prové de materials reciclats o de productes no contaminants...
PREFABRICACIÓ D'UNA PART
Les nostres cases es fabriquen en part a taller, amb això aconseguim reduir el temps de construcció, però també millorem en la precisió de la construcció, reduïm molèsties al veïns, reduïm pes de l'obra, generem molts menys residus, etc...

GESTIONS

Gestions associades a l'arquitectura i a la construcció

CERCA DE TERRENYS
Encara no disposes del terreny on construir-te la casa? Nosaltres et cerquem el solar, comprovem que sigui viable per a la casa que et vols construir i et realitzem les gestions necessàries per adquirir-lo.
ACONSEGUIR FINANÇAMENT
Et podem mirar d'aconseguir el finançament a través d'entitats financeres més sensibilitzades amb les construccions eficients.
AJUDES i SUBVENCIONS
Et busquem i gestionem les subvencions i ajudes existents, tant les locals, autonòmiques, estats o europees.
GESTIONS ORGANISMES OFICIALS
Ens fem càrrec de totes les gestions amb Ajuntaments, Notaris, Registres, Catastres, empreses subministradores, etc. Totes aquelles gestions enfarragoses que només et fan perdre el temps...
JORNADES FORMATIVES
També promovem i realitzem jornades formatives per a Ajuntaments, a per a tècnics i per a usuaris. S'explica i es fomenta la construcció sostenible, es demostra la viabilitat de legislar, construir i viure en habitatges amb una alta eficiència energètica